RPH


Model Assure

Analyse Learners
( Analisis Pelajar)

i.              Murid tahun 4 cemerlang.
ii.            10 orang murid lelaki ,6 orang murid perempuan.
iii.            Umur : 10 tahun
iv.           Kelas pertama daripada 2 kelas bagi tahun 4.
v.            Pengalaman sedia ada :  
- Murid pernah membersihkan najis dalam kehidupan seharian.

State Objective
( Nyatakan objektif /
 hasil pembelajaran) 

      1.    Kognitif
-     Murid dapat menyatakan maksud bersuci dari hadas dan najis dalam kehidupan seharian.
-     Murid dapat menyatakan 3 akibat tidak bersuci dalam kehidupan seharian.
-     murid dapat menyenaraikan 4 hikmah bersuci dalam kehidupan seharian.

      2.    Afektif
-     Murid menunjuk riak muka yang terpegun ketika guru menunjukkan bekas yang berisi najis dan menganggap ia seperi najis yang betul.”
-     Murid kelihatan seronok dengan mengangkat tangan dan berdiri untuk memberi jawapan semasa sesi soal jawab.

      3.    Psikomotor
-     Murid berdiri dan datang kehadapan kelas untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru.
Select methods, media and materials
( Pilih kaedah, media dan bahan sumber)

i.             Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran yang  digunakan
-     Kaedah soal jawab
-     Kaedah perbincangan
-     kaedah permainan

ii.             Media yang digunakan
-     Komputer riba
-     Tayangan video
-     Tayangan slaid
-      bekas makanan
-     alat permainan

iii.           Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan
-     Komputer riba
-     Tayangan video
-     Tayangan slaid
-     Bahan 2D dan 3D (bekas makanan dan alat permainan)

Utilize media and materials
(Gunakan media dan
 bahan sumber)

i.      Tayangan bekas makanan yang berisi “najis” menggalakkkan murid untuk berfikir tentang apa yang bakal diajar didalam kelas
ii.    Tayangan slaid dapat memudahkan dan menjimatkan masa guru untuk menerang isi pelajaran tanpa perlu menulis dipapan putih. Sambil itu, dapat menarik minat murid kepada isi pengajaran
iii.    Aplikasikan kaedah dan media pengajaran semasa di langkah 1, langkah 2 dan langkah 3 dalam rancangan pengajaran harian sepenuhnya.

Require learner participation
(Libatkan pelajar dalam pembelajaran)

i.      Murid terlibat secara aktif sejak dari awal penglibatan. Pada permulaan di set induksi, menjawab soalan yang diberikan oleh guru tentang apa yang mereka lihat. Di langkah 1, murid perlu dikendaki menjawab soalan dengan betul dengan melebelkan najis mengikut jenisnya. Langkah 2 pula murid perlu membuat perbincangan dalam kumpulan berkenaan permainan botol number. Kemudian pada langkah 3 pula, murid perlu membaca slaid yang ditunjukkan oleh guru secara individu, kumpulan dan kelas.
ii.     Komunikasi 2 hala dan bekerjasama dalam kumpulan masing-masing.
iii.          Langkah 1 : Pemusatan murid
iv.          Langkah 2 : Pemusatan bahan
v.           Langkah 3 : Pemusatan murid dan bahan

Evaluate and Revise
( Nilai dan semak
  semula)

i.              Membuat kesimpulan dan rumusan daripada keseluruhan pembelajaran pada hari ini pada sesi penutup.
ii.            Membuat penutup sosial.

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam
Mata Pelajaran                     : Pendidikan Islam
Kelas                                      : 4 cemerlang
Tarikh                                     : 14 September 2012
Masa                                      : 8.00 pagi – 9.00 pagi
Bilangan Murid                    : 30 orang
Bidang                                   : Ibadah
Tajuk                                      : Bersuci Daripada Najis dan Hadas
Pengetahuan Sedia Ada   : 1. Murid sudah mengetahui jenis najis.
Hasil Pembelajaran             : Di akhir pembelajaran murid dapat:
                                                  Aras 1: menerangkan maksud bersuci dari najis dan hadas
                                                  Aras 2: menerangkan 3 akibat tidak bersuci dalam kehidupan
                                                  Aras 3: menyenaraikan 4 hikmah bersuci
Kemahiran Berfikir              : Mengenal pasti sebab dan menganalisis maklumat
Gabung Jalin                                    : Akhlak
Penerapan Nilai                   : Bersungguh-sungguh
Bahan Bantu Mengajar      : LCD, komputer riba, pembesar suara dan lembaran kerjaStrategi Pengajaran Dan Pembelajaran
Langkah / Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Catatan
Pendahuluan
( 2 minit )
Bacaan doa:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين
1.    Ketua kelas membaca doa pelajaran.
2.    Murid-murid lain bersama guru mengikuti bacaan doa yang dilafaz oleh ketua kelas.

Set Induksi
( 5 minit )
Jenis-jenis najis yang perlu diketahui oleh murid ada 3 iaitu
1. mukhofafah
2. mutawasitah
3.mungolazoh

1.    Guru memaparkan bekas yang diisi dengan najis (buatan) kepada murid-murid.
2.    Guru bertanya kepada murid berkenaan dengan najis yang telah dilihat.
3.    Murid menjawab secara individu dan secara kelas.
4.    Guru mengaitkan soalan yang diajukan kepada murid dengan tajuk pelajaran.
BBM :
Bekas plastik
Langkah 1
( 12 minit )
Pengertian bersuci dari najis dan hadas . Pengertian najis :
1. mukhofafah
2. mutawasitah
3.mungolazoh

1.    Guru menerangkan tentang konsep bersuci dari najis dan hadas kepada murid dengan menggunakan LCD.
2.    Guru memberi penjelasan mengenai jenis-jenis najis.
3.    Guru memaparkan perkataan jenis-jenis najis kepada muris-murid berserta contoh.
4.    Guru bertanya kepada murid-murid mengenai jenis-jenis najis yang betul.
5.    Description: C:\Users\Mohamad Izzat Nasir\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\bbm.jpgMurid menjawab secara indvidu.

BBM
1.    LCD
2.    Komputer riba
3.    Pembesar suara
Langkah 2
( 13 minit )
Akibat tidak bersuci daripada najis dan hadas dalam kehidupan seharian.
1.    Guru menerangkan tentang akibat tidak bersuci daripada najis dan hadas dalam kehidupan suharia.
2.    Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan untuk bermain satu permainan tentang akibat tidak bersuci dari najis dan hadas.
3.    Permainan botol number.
4.    Setiap kumpulan diminta untuk mengantar wakil setiap kumpulan untuk bermain permainan botol number.
5.    Setiap botol dilabelkan dengan number dan setiap kumpulan dibekalkkan dengan getah untuk dimasukkan kedalam botol.
6.    Bagi kumpulan yang kena number tersebut diminta untuk menjawab soalan yang diberikan.

BBM
1.    Alat permainan botol number.
Langkah 3
( 18 minit )
Menyenaraikan 4 hikmat bersuci dalam kehidupan seharian :
1. disukai Allah
2. disayangi masyarakat.
3. hidup lebih tenang
1.    Guru memaparkan pesembahan power point didalam kelas tentang 4 hikmah bersuci dalam kehidupan seharian.
2.    Guru menerangkan kepada murid tentang hikmah bersuci.
3.    Murid diminta untuk membaca 4 hikmah bersuci secara individu, kumpulan dan kelas.
BBB :
LCD
Penutup
( 10 minit )
-       Murid digalakkan untuk sentiasa bersuci dan bersih dalam kehidupan seharian.
1.    Murid menulis semula tentang pembelajaran pada hari ini di papan putih.
2.    Guru menbuat ulasan dan peringatan kepada murid tentang kelas yang akan datang.
3.    Guru memberikan lembaran kerja kepada murid-murid.


Ulasan Kendiri:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ulasan Guru / Pensyarah Pembimbing:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

1 comment:

  1. salam..mohon izin untuk jadikan sebagai rujukan assignment

    ReplyDelete